Partneri                                                                    

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika

 

Nórsky finančný mechanizmus

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika

 

Angelini Pharma Slovenská republika, Bratislava, Slovenská republika

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, Slovenská republika

 

Wyźsza Szkola Menedźerska w Warszawie, Poľská republika

 

 University of Cardinal Stefan Wyszinski, Warszawa, Poland

 

 

 

 

 

 

 

Eotvos Lóránd Tudományos Egyetem, Budapest, Maďarská republika

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika

  

Health Initiatives Association, Bratislava, Slovenská republika

   

 

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Bratislava, Slovenská republika

 

Linka detskej istoty, nezisková organizácia, Bratislava, Slovenská republika

 

Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky, Bratislava

 

Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj ICSW Europe

 

Občianske združenie PRIMA

  

www.prohuman.sk

 

PINDEX - vysokoškolský portál pre študentov a učiteľov

 

Portál Slovakia - vydavateľstvo

Slovenská katolícka charita, Slovensko 

 

Úsmev ako dar - Slovakia