Organizačný výbor

PhDr. Andrea Gállová,  PhD., predseda

PhDr. Jarmila Bordáčová, PhD.

PhDr. Monika Nová, PhD.

JUDr. Michal Kunošík, CSc.

ThLic. Peter Laca, PhD.

PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

ThDr. Jozef  Žuffa, PhD.

PhDr. Stanislav Špánik, PhD.

JUDr. Ing. Zsolt Mánya

Ing. Jozef Berki

PhDr. Roman Berka

PhDr. Martina Vnučáková

Ing. Gabriela Nováková

Ing. Milan Čonka

Ing. Štefan Szolnoky