Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem Ústavu sociálnej práce (ÚSP) VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave), súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely konferenčného podujatia (a vytvorenia databázy profesionálov v interdisciplinárnych oblastiach venujúcich sa témam konferencie) a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením medzinárodnej vedeckej konferencie (ďalej aj ako "súhlas").

Súhlas udeľujem ÚSP VŠ ZaSP sv. Alžbety na dobu 2 roky, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o  svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z..

 

Pokračovať na online prihlásenie účastníkov