Nasledúce pracovné stretnutie - next workshop

12.12.2014 16:16

Chceme zahájiť sériu pracovných stretnutí o sociálnej práci, o problémoch a úspechoch v nej

We want starting one workshop series about a social work, about the problems and successes