Nová udalosť - New event

01.09.2015 16:16

Nová konferencia o Internete a kriminalite v septembri 2015 v Bratislave. Srdečne Vás pozývame

 

New Meeting about the Internet and criminality on September 2015 in Bratislava. We invite you