O nás

Sme priatelia, kolegovia, učitelia, vedci, ktori chcú priniesť inováciu do rozvoja sociálnej práce a jej interdisciplinárnej spolupráce v strednej Európe :-)

V roku 2015 sme odštartovali projekt SPAY, lebo si myslíme, že spoločnosť potrebuje odpovede na otázky o sociálno patologických javoch a takisto potrebuje aj riešenia k prevencii týchto javov. Za predošlé obdobia sme zorganizovali už 4 medzinárodné interdisciplinárne konferencie. Na poslednej konferencii za zúčastnilo viac ako 450 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Maroka, Rakúska, Nemecka.

Našich užívateľov tvoria kolegovia, priatelia, sociálni pracovnící, učitelia, vedci, pedagogovia, študenti a bežní ľudia.