Online registrácia účastníkov na konferenciu ASRPO SR

Konferenčný poplatok

Aktívna účasť    30,-€ 

Pasívna účasť   20,-€

 

IBAN: SK33 1100 0000 0029 4500 0711 

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s., B. Bartóka 2, Rimavská Sobota, Slovak republic

Variabilný symbol: 28092017

do poznámky uviesť "ASRPO 2017" a Vaše meno

 
 

 

Registrácia účastníka konferencie ASRPO SR Rimavská Sobota

Vyplňte prosím všetky položky, sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné formulár odoslať